Løsningen/ Tilgangen

Markedsanalyse og udvælgelse af marketing indsatser

MIGHTY MONDAY udarbejdede en markedsanalyse for at identificere relevante digitale marketingaktiviteter og kanaler. Planet Nusa havde indtil videre kun benyttet sig af Meta Ads, og udover at introducere Google Ads som en ny marketingkanal, anbefalede vi at lægge et stabilt tryk på TikTok, kombineret med en fokuseret leadgenerering strategi via Scratcher med en tilhørende e-mail marketing strategi.

Test and Learn tilgang

MIGHTY MONDAY implementerede en struktureret 'Test and Learn' tilgang, hvor vi løbende aktiverede nye features på eksisterende og nye kanaler samt søsatte nye aktiviteter på nøje udvalgte kanaler i marketingmixet. Dette sikrede en konstant optimering af Planet Nusa's digitale tilstedeværelse og kampagner.

Fokuseret strategi

For at optimere Planet Nusa's ad spend udarbejdede vi en strategi, der fokuserede på at kombinere always-on strategi med kampagne aktiviteter, der specifikt promoverer udvalgte drops og restocks. Dette har givet maksimal udnyttelse af vores ad spend og sikret en høj ROI for vores kampagner på tværs af marketingkanaler.

Sideløbende med dette implementerede vi et dynamisk always-on spor til interesseskabelse og retargeting, hvor vi gennem forskellige on-brand confect designs skabte et stort løft i effekten af de dynamiske kreativer.

Sideløbende med dette implementerede vi et always-on spor til behovsskabelse, og bearbejdede herefter den skabte interesse gennem bl.a. et on-brand confect design på den dynamiske annoncering.

Stærkt community

Planet Nusa har selv lagt en stor indsats i at bygge et stærkt community omkring deres produkter. På særligt Instagram har de skabt højt engagerede ‘planet friends’ som dagligt deler og tagger Planet Nusa i billeder og stories fra deres hverdag. Med TikTok som en ny kanal, hvor fokus særligt er på at skabe nye kunder, har vi hjulpet Planet Nusa med både at sikre et brand match i deres content og til at udvide deres community gennem en ny platform. Derudover har vi gennem en sammenhængende e-mail marketing strategi brugt gamification-softwaren 'Scratcher', og kørt kampagner der har øget Planet Nusa's e-mail subscription database med 40% flere subscribers.