MIGHTY Policies

Privatlivspolitik

Dataansvarlig virksomhed

Mighty Monday 
Farvergade 8, 3. 
1463 København K 

CVR: 41278218

Ledelse/kontaktperson

Anders Hviid
Telefon: 27513398
E-mail: ah@mightymonday.dk

 

Indhold

1. Behandling af persondata og formål

MIGHTY MONDAY behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os via mail, brev, hjemmeside, sociale medier og i forbindelse med opfyldelse af kontrakter og aftaler.

De personoplysninger, du indsender til os digitalt eller i papirform, bliver behandlet af vores personale alt efter formål og relevans.

Dine personlige oplysninger bliver således behandlet og opbevaret fortroligt og forsvarligt, og kun relevante medarbejdere har adgang til dine personoplysninger og eventuelle filer.

Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige personoplysninger.

2. Kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere

Vi bruger dine personoplysninger til at opfylde forpligtelserne i vores aftaleforhold med dig/din virksomhed og til at forbedre vores services.

Vi behandler kontaktoplysninger, navn, firma, mail, telefon.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt aftaleforhold med dig/din virksomhed.

Når aftaleforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

Hjemlen til behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1 (b) samt artikel 6.1 (c).

3. Potentielle kunder

Vi bruger dine personoplysninger til at tilbyde dig/din virksomhed vores services og til at forbedre vores services.

Vi behandler kontaktoplysninger, navn, firma, mail, telefon.

Vi gemmer dine personoplysninger til vi har haft kontakt med dig/jer.
Hjemlen til behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1 (f).

5. Videregivelse af persondata

I forbindelse med opfyldelse af kundeaftaler/kontrakter kan dine personoplysninger blive videregivet til tredjemand. Dette for at kunne levere de ydelser, du har bestilt. 

Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det.

Brug af databehandlere:
Personoplysninger behandles også af vores databehandlere i forbindelse med drift af it-systemer, backup og tilknyttede ydelser.

6. Samtykke

I de fleste tilfælde er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et andet retsgrundlag end samtykke.

I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder det, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

6. Samtykke

I de fleste tilfælde er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et andet retsgrundlag end samtykke.

I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder det, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Overførsel til tredjelande

I enkelte tilfælde overfører vi data til lande uden for EU/EØS. Modtagerne er vores marketingpartnere (Se under punktet sociale medier og vores Cookiepolitik)

Vi sikrer naturligvis et lovligt overførselsgrundlag.

8. Opbevaring og sletning af persondata

Vi sletter dine personoplysninger efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark. Vi sletter løbende personoplysninger, som ikke er nødvendige, når vi har opfyldt vores forpligtelser i forhold til et eller flere af de formål, de er indsamlet til.


Hvis du vil vide mere om, hvor længe vi gemmer dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klage til Datatilsynet

Hvis du har en klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

    3319 3200   -      dt@datatilsynet.dk
Se evt. mere på www.datatilsynet.dk.