Løsningen/ Tilgangen

MIGHTY MONDAY igangsætte en analyse af de respektive kanalers modenhed samt gennem et ‘Test and Learn’ framework at foreslå, hvilke andre kanaler der kunne være relevante at tilføje til marketingmixet. 


I tæt samarbejde med Undo lagde MIGHTY MONDAY herefter en strategi, der indledningsvist fokuserede på at aktivere de kunder, der allerede var i markedet via kortsigtet salgsaktivering. Dette førte igangsættelse af kampagner med henblik på at skabe synergieffekter på tværs af GDN, YouTube, Search, UAC, Meta, TikTok, Snapchat, Reddit og Twitter. 

Løsningen lå i hele tiden at teste, hvilke kanaler og hvilket tilhørende content, der var bedst til at generere de mest kvalificerede App Installs, samt at budgetallokere for at maksimere effekt på tværs af marketing- såvel som content-mixet. 

I takt med at et ‘proof of concept’ på den kortsigtede salgsaktivering blev defineret, begyndte MIGHTY MONDAY og Undo gradvist at allokere mere budget til langsigtet brandaktivering i form af traditionelle tv-kampagner og medieindkøb. Det var her MIGHTY MONDAYS opgave at bygge en effektiv strategi, der samlede op på al den ekstra kendskab disse marketing-aktiviteter medførte.