Løsningen/ Tilgangen

Vi oplever alt for ofte, at når webshops skal udvide til flere markeder, så bruger de en “prøv lykken tilgang” i deres marketing strategi. Dette resulterer oftest i spild af ressourcer og en lavere fortjeneste end man ellers kunne have opnået. I denne case vil vi udforske, hvorfor en mere velovervejet strategi er nøglen til succes, når man skal skalere til nye markeder.

ROAS eller POAS?

En af de helt store nøgler til succes for The Poster Club var at skifte fra et ROAS- (Return on Ad Spend) til et POAS-framework (Profit on Ad Spend). Dette hjalp nemlig med at opnå en mere præcis vurdering af deres marketingkampagners rentabilitet - især i deres internationale ekspansion. ROAS måler indtjeningen per investeret krone i en marketingkampagne, men tager ikke højde for de faktiske omkostninger, der er ved at drive en virksomhed. POAS fokuserer derimod på den reelle fortjeneste, hvilket giver et mere nøjagtigt billede af vores marketingaktiviteters effektivitet.

CO-CREATION

Vores succesfulde samarbejde med The Poster Club er et resultat af en række centrale elementer. Heriblandt tæt samarbejde gennem regelmæssige møder og workshops. Denne form for co-creation har hjulpet med at styrke kommunikationen og videndeling mellem vores team og The Poster Club's dygtige marketingteam. Hvilket i sidste ende resulterer i effektive digitale marketingstrategier skræddersyet til de enkelte platforme. 

Exclusive sale

The Poster Club holder udsalg en gang om året, hvilket løber af stablen i Black Week, og er blevet døbt Exclusive Sale. Denne uge er meget vigtigt for den samlede succes for hele året, og det er derfor en uge, hvor intet må gå galt. 

Sammen med teamet fra The Poster Club sidder vi derfor nøje og monitorerer salget hele ugen, og laver de nødvendige tilpasninger. Her kommer POAS-frameworket endnu engang virkelig til sin ret, da det gør det meget tydeligt om vi i løbet af ugen skal skrue op for vores mediespend på de enkelte kanaler, kampagner og annoncer.