LEADGENERERING & LEADSCORING

Leadgenerering er at identificere og indhente oplysninger på dine potentielle kunder til din virksomheds produkter eller tjenester. Leadscoring er at vide, hvornår de er klar.

Hvad er leadgenerering?

Leadgenerering er processen i at identificere og indhente oplysninger på dine potentielle kunder til din virksomheds produkter eller tjenester.

Hvem bør bruge leadgenerering?

Alle. I hvert fald dem, der løbende gerne vil have nye kunder i butikken.

Uanset om du sidder i en virksomhed, hvor jeres produkter eller services henvender sig til et B2C- eller B2B-segment, bør leadgenerering og løbende opdatering af jeres kunders profiler, være en stor del af jeres marketingmix. 

Hvordan vurderer man, om et lead er klar?

Hos B2B-virksomheder oplever vi ofte, at den store udfordring ligger i, at vurdere hvilke leads der er varmest, og således hvornår det enkelte lead er klar til at blive overleveret til salgsafdelingen. Hos B2C-virksomheder oplever vi ofte lave konverteringsrater. på grund af manglende indsigt i brugeradfærd. 

Hvis du ikke ved, hvornår et lead er klar og varmt, kan du miste penge og ressourcer. For at undgå at du som virksomhed reagerer på leads, der ikke er klar til at konvertere (endnu), og som potentielt skal udsættes for en række yderligere touchpoints, før de er klar til at betale ved kasse et, skal du arbejde med leadscoring.

Hvad er leadscoring?

Løsningen på ovenstående problemer hedder leadscoring. Leadscoring er en del af jeres marketing-automation-setup, og har til formål at rate jeres kunder ud fra en række prædefinerede adfærds-variabler. 

Leadscoring-systemet skal sættes op alt efter, hvilket type forretning, man er. Eksempelvis kunne man rate en potentiel kunde ud fra:

 • Antal besøg på hjemmesiden.
 • Besøg på ’bliv kontaktet’ underside
 • Besøg på specifikke produktkategorier
 • Klikrate i specifikke kampagneudsendelser
 • Antal downloadede whitepapers

Disse handlinger tildeles hver en værdi baseret på et velovervejet pointssystem, og den enkelte bruger tilskrives løbende værdi ved udførsel af handlingen (helt automatisk). Altså, jo flere points vedkommende får baseret på adfærd, jo mere klar er vedkommende til at købe.

Forestil jer følgende scenarie:

En potentiel kunde downloader et whitepaper omkring jeres ydelser på Facebook, hvor vedkommende afgiver sit navn, e-mail og virksomhed. Kort efter overføres dette lead til jeres CRM- og marketing-automation-system. Baseret på vores definerede lead-scoringsstem, vil leadet nu stige i værdi, hver gang han/hun foretager en af vores angivne handlinger.

Denne inddeling gør, at I fremadrettet har et solidt datafundament til rådighed, når I skal vurdere hvilke leads, som er mest tilbøjelige til at konvertere. Det betyder samtidig at jeres salgsafdeling på forhånd ved, hvad det enkelte lead interesserer sig for forud for en samtale. 

Mere information kræver større nøjagtighed

”I gamle dage” var leadgenerering en relativ simpel manøvre, og den respektive marketingafdeling ville ofte have en af følgende tilgange:

 • Kør en tv-reklame
 • Kør en reklame i et magasin eller
 • Køb en e-mail-liste, og spam listen med kampagnetilbud..

Inden Internettet blev let tilgængeligt, oplevede forbrugerne en stor mangel på information, og de oplysninger de blev udsat for, afhang allermest af de store medievirksomheder, der kontrollerede TV og trykte medier.

Spoler vi frem til år 2020 har landskabet, eller nærmere betegnet ’leadgenerering’, ændret sig drastisk. Forbrugerne har nu ikke kun al information tilgængelig i deres lommer, de bliver ligeledes bombarderet med markedsføring fra virksomheder, der forsøger at sælge deres produkt eller service. 

Dette lægger et massivt pres på din virksomheds digitale strategi, da jeres slutbrugers gennemsnitlige opmærksomhedsspænd er faldet, og de er samtidig blevet yderst selektive i forhold til, hvad de finder interessant. 

Denne signifikante ændring i hvordan forbrugerne opfatter markedsføring betyder, at virksomheder i høj grad skal lære at tilpasse deres leadgenererings-taktikker. 

LEADGENERERING & LEADSCORING x MIGHTY MONDAY

MIGHTY MONDAY har lavet leadgenerering og leadscoring i mange år. Vi kan hjælpe dig fra A-Å med blandt andet:

 • Opsætning af annoncering mhp. leads
 • Integrering med CRM-system
 • Strategi- og kampagnemålsætninger
 • Kreativer og budskaber til annoncering
 • Placering af annoncer
 • Handling af spend
 • Attribuering og rapportering

Vi tager udgangspunkt i din forretning og dit behov. Alle har ikke brug for alt, og man skal starte et sted. Lad os vise dig, hvor og hvordan du får mest ud af at arbejde med leadgenerering og leadscoring.

Kontakt os og hør mere om Leadgenerering og Leadscoring

VI HAR ALTID TID

Vi vil gerne høre fra dig

Send os en mail og fortæl os, hvad vi kan hjælpe dig med? Eller ring på 27 21 31 27 eller mail til hello@migthymonday.dk. Vi tales ved!