Løsningen/ Tilgangen

Vi udviklede en omfattende digital strategi, der bygger på synergien mellem følgende service lines: Meta, Google Ads, CRM/Email Marketing, SEO og Branding. Forud for implementeringen gennemførte vi en dybdegående dataanalyse af hver marketing aktivitet for at identificere de mest effektive metoder til at nå ud til vores målgruppe. Vi byggede digitale strategier der tilgodeså de kunder som aktivt var i markedet, men samtidig hvordan vi kunne sikre vækst på den længere bane via langsigtet brand aktivering. 

Gennem vores strategi anvendte vi data og læring på tværs af de forskellige service lines for at skabe en sammenhængende og effektiv tilgang. Vi optimerede løbende vores content, visuals, teknik og målgrupper ved at analysere data og justere vores strategi for at maksimere vores resultater.

Ved at fungere som en integreret del af Justdrive’s forretning har vi opbygget et tæt samarbejde, hvilket har gjort det muligt for os at forstå deres forretning og skræddersy vores løsninger og strategi til deres specifikke behov og forretningsmæssige mål. Tilgangen har sikret at vi løbende allokerer marketing budget til de marketing indsatser der skaber reel værdi på bundlinjen, og samtidig at vi løbende kan estimere hvordan vi skal kalibrere vores fokus imellem at få kunder her og nu, og fokusere på at bygge en fremtidig kundeportefølje.